Gebruiksvoorwaarden van de website, laatst gewijzigd 16-08-2021

Voorwaarden

Galerie Hamer (KvK: 33125057) toegankelijk vanaf galeriehamer.nl. Je stemt bij gebruik van deze site ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden en je ermee akkoord dat je verantwoordelijk bent voor de overeenkomst met alle toepasselijke lokale wetten. Het materiaal op deze website is beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht.

Licentie gebruiken

Je dient met ons contact op te nemen via galeriehamer@gmail.com voor toestemming om tijdelijk één of meerdere exemplaren van het materiaal op de website van Galerie Hamer te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële tijdelijke weergave. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

  • de materialen wijzigen of kopiëren;
  • de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning;
  • alle copyright- of andere eigendomsaanduidingen van de materialen verwijderen; of
  • het overdragen van het materiaal aan een andere persoon of het “spiegelen” van het materiaal op een andere server.
  • Hierdoor kan Galerie Hamer de licentie stoppen bij overtreding van een van deze beperkingen. Bij beëindiging wordt uw kijkrecht ook beëindigd en dient u alle gedownloade materialen in uw bezit te vernietigen, ongeacht of deze in gedrukte of elektronische vorm zijn.

Disclaimer

Al het materiaal op de website van Galerie Hamer wordt geleverd “zoals het is”. Galerie Hamer geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent daarom alle andere garanties. Bovendien doet Galerie Hamer geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar Website of anderszins met betrekking tot dergelijk materiaal of sites die aan deze Website zijn gekoppeld.

Beperkte aansprakelijkheid

Galerie Hamer of haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat door het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op de website van Galerie Hamer te gebruiken, zelfs niet als Galerie Hamer of een gemachtigde vertegenwoordiger van deze website hiervan op de hoogte is gesteld, mondeling of schriftelijk. de mogelijkheid van dergelijke schade. In sommige jurisdicties zijn beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor incidentele schade niet toegestaan. Deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Revisies en fouten

Galerie Hamer spant zich in om de inhoud van www.galeriehamer.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Het materiaal op de website van Galerie Hamer kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Galerie Hamer zal niet beloven dat de materialen op deze Website juist, volledig of actueel zijn. Galerie Hamer kan het materiaal op haar Website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Galerie Hamer verplicht zich niet tot het bijwerken van de materialen.

Koppelingen

Galerie Hamer heeft niet alle sites die aan haar website zijn gekoppeld beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. De aanwezigheid van een link impliceert geen goedkeuring door Galerie Hamer van de site. Het gebruik van een gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Galerie Hamer kan deze Gebruiksvoorwaarden voor haar Website op elk moment herzien zonder voorafgaande kennisgeving. Door deze website te gebruiken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden.

Uw privacy

Lees ons privacybeleid.

Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van Galerie Hamer wordt beheerst door de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.